Over WebCasso

WebCasso is van oudsher het incassobureau dat innovatieve technologie toepast om zowel hoge rendementen als zorgvuldige omgang met debiteuren te realiseren.

WebCasso is een incassobureau. Wij bewegen mensen hun onbetaalde rekening alsnog te betalen. WebCasso werkt in opdracht van bedrijven en instellingen. Nationaal en internationaal bedienen wij klanten op maat.

WebCasso kent verwerkt incasso’s in bulk maar levert ook maatwerk voor kleinere portefeuilles.

WebCasso is rechtlijnig en rechtvaardig. Wij vinden dat wie een product of dienst koopt, dat gewoon moet betalen. Dat is een principe dat diep in onze genen, maar ook in die van de Nederlandse samenleving lis verankerd.

Maar WebCasso zoekt het rechtvaardige midden. Als een debiteur een goede reden heeft om niet te betalen stoppen wij procedures. Wij beschermen daarmee de debiteur, onze opdrachtgevers en onszelf. Uw reputatie is – net als de onze – waardevol. En daarbij,  niemand mag worden gedwongen te betalen voor iets dat hij niet gekocht heeft. Ook daarin zijn we rechtlijnig.

Naast rechtlijnig zijn we ook rechtvaardig. Daarnaast vinden wij ook dat mensen moeten worden ontzien als zij niet kunnen betalen. Als wij signalen krijgen – van de schuldenaar of uit diens directe omgeving – dat er mogelijk sprake is van een problematische schuldsituatie, stoppen we de incassoprocedure. Het is namelijk nooit de bedoeling mensen het perspectief op een gezonde financiële toekomst te ontnemen. Voor deze sensitieve situaties schakelen we een partner in, gespecialiseerd in het snel en zorgvuldig afhandelen van dossiers waar insolventie een rol speelt.

WebCasso treedt op als de regisseur van het incassotraject. Wij werken samen met veel verschillende partijen, zoals deurwaarders en gespecialiseerde juristen, die een in voorkomende gevallen een deel van het werk uitvoeren. WebCasso biedt oplossingen, onder meer door het aanbieden van de Betaal Op Maat Service van onze partner DirectPay.

WebCasso staat midden in de samenleving. Wij zijn geworteld in de wereld van zowel crediteuren als debiteuren. Wij werken met een betrokken team zorgvuldig aan het optimale resultaat.

WebCasso is sinds 27 januari 2021 aspirant-lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso ondernemingen (NVI). De NVI is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso.

Neem contact op en wij maken graag een afspraak waarin we onze diensten en toegevoegde waarde voor uw bedrijfsvoering helder uitleggen.