WebCasso Zakelijk

WebCasso is al sinds de start het innovatieve incassobureau. En nog steeds verbeteren we onze dienstverlening elke dag. Omdat we de wereld van de debiteur kennen en omdat we in thuis zijn in credit management.

WebCasso is het incassobureau dat resultaat behaalt. Vriendelijk, correct en zo nodig dwingend. Want elke terechte rekening moet worden betaald. Daar zorgen wij voor. WebCasso regisseert het incassotraject.

Dat doen we met de unieke WebCasso-aanpak. Debiteuren zijn er in soorten en maten. Zoals ook de redenen dat mensen hun facturen niet tijdig betalen verschillen. Wij kennen de wereld van uw debiteuren goed en zijn daarom bij uitstek in staat om de juiste toon te treffen. Van een vriendelijke reminder tot een correcte dagvaarding. Wij verfijnen het incassotraject steeds verder. Dit leidt al jaren tot een hoog rendement.

WebCasso spant zich in om met een debiteur in contact te komen. Dat doen we telefonisch, per e-mail en schriftelijk. Want alleen als er contact is, kunnen we eventuele contra-indicaties identificeren. Pas als ons hele arsenaal uitgeput is en een debiteur voortdurend niet reageert, of onrealistische bezwaren opwerpt, trekken we de conclusie dat iemand niet wil meewerken.

WebCasso bewaakt de sociale en maatschappelijke impact van elk incassotraject. Wij houden het midden tussen de economische en morele noodzaak om onbetaalde facturen alsnog te innen én de noodzaak om mensen te ontzien die niet kunnen betalen of in een problematische schuldsituatie verkeren. Uitgangspunt is altijd dat wie iets koopt, dat ook betaalt. Every deal needs closure is niet voor niets ons motto. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel en als die aan de orde zijn, moeten ze ook worden gehonoreerd.

WebCasso bewaakt tevens de reputaties van de oorspronkelijke schuldeisers. Wij monitoren op dagelijkse basis de sociale en reguliere media op mogelijke complicaties en reputatierisico’s. Een speciaal team behandelt zaken die om welke reden dan ook in de belangstelling staan of kunnen gaan staan. Onze ervaring met (sociale) media komt dan goed van pas.

Een incassotraject kan – naarmate betaling uitblijft – een langdurige aangelegenheid zijn. In zo’n proces spelen verschillende specialisten een belangrijke rol. WebCasso treedt op als regisseur van het gehele traject en neemt waar mogelijk de ketenverantwoordelijkheid op zich. Daarbij geven we op basis van onze specialistische kennis en jarenlange ervaring sturing aan onze partners. Daarmee bereiken we dat het gehele proces efficiënt verloopt en de juiste, bij de situatie passende toon wordt gehanteerd.

Neem contact op en wij maken graag een afspraak waarin we onze diensten en toegevoegde waarde voor uw bedrijfsvoering helder uitleggen.