Veelgestelde vragen

Wij hebben ons best gedaan om de meest voorkomende vragen op deze pagina te beantwoorden.
Zit uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Op welke rekening stort ik mijn betaling?

WebCasso gebruikt verschillende bankrekeningen. Voor een snelle en correcte afhandeling van uw betaling, verzoeken wij u gebruik te maken van het rekeningnummer dat staat aangegeven op onze brieven en e-mails.

SMS met betaallink

WebCasso stuurt SMS berichten met een betaallink. Als u een bericht van ons ontvangt, ziet u de naam WebCasso als afzender. De betaallink die we in de SMS zetten, is een verkort webadres en begint altijd met https://wcas.so/ gevolgd door uw specifieke doorverwijscode; bijvoorbeeld https://wcas.so/.WbCsSOZ. Dit verkorte webadres verwijst u vervolgens naar de achterliggende website https://mijn.webcasso.nl/ gevolgd met uw specifieke domeincode. Zowel het verkorte webadres als de achterliggende website beginnen altijd met https://wcas.so/ en https://mijn.webcasso.nl/. Wil je meer zekerheid? Probeer dan https://checkjelinkje.nl/ en vul daar je verkorte webadres in. Als deze verwijst naar https://mijn.webcasso.nl/ dan is de link betrouwbaar. Mocht er ook maar een kleine afwijking in een van de twee webadressen zitten of twijfel je, gebruik de link dan niet en bel ons op 088 900 6625 of stuur een email naar vraag@webcasso.nl.

E-mailadressen van WebCasso

Het komt helaas steeds vaker voor dat er fraude wordt gepleegd door criminelen die zich voordoen als een financiële instantie en betalingsverzoeken via het internet sturen.

Zorg dat u altijd alert bent op het adres van de verzender van e-mails en kijk naar de URL om te controleren of deze betrouwbaar is.

Hieronder vind u een overzicht van de e-mailadressen en URL’s afkomstig van WebCasso.

Vraag@webcasso.nl : Dit is ons primaire e-mailadres om berichten te ontvangen en te versturen inzake betalingsregelingen welke wij in behandeling hebben. Vanaf 1 januari 2019 gebruiken wij uitsluitend nog dit e-mailadres om extern te communiceren.

Klacht@webcasso.nl : Dit e-mailadres hebben wij beschikbaar gesteld voor partijen die een klacht willen indienen over onze dienstverlening en service. Disputen, verweren over vorderingen die wij in beheer hebben vallen hier niet onder. Hiervoor kunt u contact opnemen via vraag@webcasso.nl

Claim@webcasso.nl: Dit e-mailadres is voor airliners die door ons zijn aangeschreven.

Twijfelt u aan de echtheid van een e-mail of vermoed u dat er sprake is van fraude, neem dan z.s.m. contact met ons op via vraag@webcasso.nl of bel ons op 088 900 6625.

 

Wat is de WIK?

WIK is de afkorting van de Wet Incassokosten. In deze wet staat precies op welke momenten welke kosten door een incassobureau in rekening mogen worden gebracht. Deze kosten worden opgeteld bij de openstaande schuld.

De wet bepaalt dat er een minimumbedrag van 40,- euro in rekening wordt gebracht. Of 15% over de eerste 2500,- euro. Dit bedrag wordt opgeteld bij de vordering.

In de WIK staat ook hoe kosten worden berekend bij vorderingen die hoger zijn. Dit gaat met een staffel. Voor de opvolgende 2.500 euro – dat deel van uw schuld dat boven de 2.500,- en lager is dan 5.000 euro – zijn de kosten bepaald op 10 procent. Over de daaropvolgende 5.000 euro (dus tussen 5.000 en 10.000 euro) is het percentage 5 procent.

Voor de daarop volgende 190.000 euro is het percentage 1 procent. Alles de vordering boven de 200.000 euro is het percentage 0,5 procent. Hiervoor geldt een maximum van 6.775,- euro.

Ik ben het oneens met de factuur en wil daarom niet betalen.

Het kan zijn dat u het oneens bent met de rekening die wij u vragen te betalen. Hoewel wij en onze opdrachtgevers zorgvuldig werken, is het mogelijk dat onze informatie niet volledig of niet juist is. Het kan zijn dat u eerder al heeft aangegeven dat de factuur onterecht of niet correct is. Of er speelt een ander probleem. Neem dan  zo snel mogelijk contact met ons op. Dit kan het makkelijkst via het verweerformulier. Wij zoeken uit wat er aan de hand is en kijken of de vordering op u misschien vervalt.

Gedurende het onderzoek ondernemen wij geen actie om u de rekening alsnog te laten betalen.

Ik wil wel betalen, maar het komt nu slecht uit.

Betalingsachterstanden zijn er vaak niet voor niets en brieven van incassobureaus komen meestal ongelegen. Dat begrijpen wij en dat begrijpen onze opdrachtgevers. Daarom bestaat de mogelijkheid op maat te betalen met een gunstige betalingsregeling. Dit regelt u makkelijk zelf via de website van DirectPay. Hier kunt u ook een regeling treffen voor andere betalingsachterstanden waarbij incassobureaus en/of deurwaarders zijn betrokken.

Ik kan echt niet betalen. Wat moet ik doen?

U ziet geen kans uw schuld te betalen. Vermoedelijk zijn er dan meerdere schuldeisers bij wie u in het krijt staat. Mogelijk biedt één betalingsregeling voor uw gecombineerde schulden uitkomst. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Kijk voor de opties op de website van DirectPay.
Heeft u zoveel schulden dat betalen in termijnen geen oplossing biedt? Neem dan contact op met BringWay. De specialisten van dit platform zijn de schakel tussen u, uw schuldhulpverlener en veel schuldeisers. Zij wijzen u de weg naar de andere mogelijkheden voor hulp die er zijn.

Ook uw gemeente heeft regelingen voor mensen die onbetaalbare schulden hebben. Daarnaast kent Nederland diverse schuldhulpverlenende instanties. Op deze website vindt u veel informatie van de overheid.

Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat is er aan de hand?

U heeft een openstaande schuld en daarover meerdere brieven en/of e-mails van ons ontvangen. U heeft niet betaald of helemaal niet gereageerd. De dagvaarding is het officiële bericht dat uw dossier aan de rechter is voorgelegd. De dagvaarding wordt uitgebracht door een deurwaarder. Hij is ook de aangewezen partij om uw vragen aan te stellen.
Er komt een zitting waar u zich kunt verweren. Dat betekent dat u ter plekke en op het genoemde tijdstip voor de rechter kunt uitleggen waarom u vindt dat u de schuld niet hoeft te betalen. U kunt dit ook schriftelijk doen, door uw verweer naar de rechtbank te sturen.

Het is in dit deel van de incassoprocedure niet meer mogelijk een betalingsregeling te treffen om zo de zitting te voorkomen. Uw schuldeisers en wij proberen al langere tijd om u tot betalen te bewegen of u te laten uitleggen waarom de vordering onterecht zou zijn. Het is nu aan de rechter om te beslissen.

Ik zit in de schuldsanering. Mijn schuldhulpverlener moet dit toch regelen?

U heeft van ons een brief gehad, maar u heeft een schuldhulpverlener die namens u optreedt. Laat ons dit weten, dan brengen wij uw dossier onder bij BringWay. Dit is een platform dat schuldhulpverleners en schuldeisers beter laat samenwerken.
U doet er goed aan ook zelf de hulp van de specialisten van BringWay inroepen. Neem daarvoor contact op via hun website.

Het bedrag dat ik nu moet betalen is veel hoger dan het oorspronkelijke bedrag. Hoe komt dat?

U heeft iets gekocht, maar betaalt de leverancier niet. Er bestaat dan een schuld. Hoe meer er moet worden gedaan om die te innen, hoe duurder het voor u wordt.

Dat bouwt zich als volgt op. Eerst probeert de leverancier zelf om u alsnog te laten betalen, bijvoorbeeld door herinneringen te sturen. Dit kost hem geld. Als u dan nog niet betaalt, schakelt de leverancier een incassobureau in, bijvoorbeeld WebCasso. De kosten die de leverancier en het incassobureau maken, worden bij uw schuld opgeteld. Deze kosten zijn wettelijk vastgelegd in de Wet IncassoKosten en heten daarom wel de ‘WIK’. Het minimumbedrag hiervoor is €40,00. Is uw schuld hoger dan €267,-  dan bedragen de kosten 15 procent van de totale vordering.

Daarnaast betaalt u rente over het bedrag van uw schuld. Dit is omdat u door niet te betalen ‘geld leent zonder te vragen’. De rente op zulke ‘leningen’ is veel hoger dan als u hetzelfde bedrag bij een andere instantie officieel zou lenen. Ook deze rente wordt bij uw schuld opgeteld. In deze situatie gaat het incassobureau er nog vanuit dat u vrijwillig uw schuld zal voldoen.

Betaalt u echter na de aanmaningen nog steeds niet, dan kondigt het incassobureau aan uw zaak aan de rechter te gaan voorleggen. Een rechtsgang is een duur traject, waarbij ook een deurwaarder betrokken raakt. Het incassobureau vraagt de rechter om u te dwingen alsnog te betalen. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op uw bankrekening, loon of uitkering. Het incassobureau vordert naast het oorspronkelijke bedrag ook alle bijkomende kosten. Dit bedrag loopt snel op, doordat de rechtbank griffiegeld vraagt en ook de deurwaarder moet worden betaald.

Oordeelt de rechter dat u mag worden gedwongen om uw schuld te betalen, dan onderzoekt de deurwaarder op welke manier dat kan. Beslag op loon of bankrekening is mogelijk. Maar de deurwaarder kan er ook voor kiezen om bezittingen van u in beslag te nemen en te verkopen. En opnieuw komen de kosten hiervan voor uw rekening.

Door niet te betalen – of geen regeling te treffen – blijven de kosten oplopen en kan het bedrag dat u uiteindelijk betaalt veel hoger zijn dan uw oorspronkelijke schuld.

WebCasso kondigt rechtsmaatregelen aan. Wat betekent dat?

Als WebCasso rechtsmaatregelen aankondigt, is dat de laatste kans om te betalen voordat de rechter eraan te pas komt. Als u niet heel snel – binnen vijf dagen nadat u de brief heeft ontvangen – betaalt of contact opneemt om een regeling te treffen, begint de ‘gerechtelijke fase’. Wij gaan er dan niet meer vanuit dat u vrijwillig meewerkt.

Rechtsmaatregelen kosten geld. Wij zullen de rechter altijd vragen om ook deze kosten op u te mogen verhalen.

Wat is de rol van de deurwaarder?

De deurwaarder – voluit gerechtsdeurwaarder – is een bijzonder figuur in een incassotraject. Hij voert belangrijke juridische handelingen uit, zoals het bezorgen van dagvaardingen en het overhandigen van uitspraken van de rechter. Het is ook de deurwaarder die het vonnis van de rechter uitvoert en bijvoorbeeld beslag legt. Onder voorwaarden heeft hij de bevoegdheid uw huis binnen te gaan.
Een deurwaarder mag dingen die een incassobureau niet zijn toegestaan. Zo kan en mag hij in bestanden kijken die voor andere mensen niet toegankelijk zijn. Een deurwaarder werkt in opdracht van een incassobureau of rechtbank, maar is onafhankelijk. Deurwaarders hebben een eigen beroepsvereniging en eigen tuchtrecht.

Als u een klacht heeft over het handelen van een deurwaarder, kunt u op de website van de beroepsvereniging informatie vinden hoe u zo’n procedure kunt starten. Wij vragen u om ons ook in te lichten als u een klacht heeft over een gerechtsdeurwaarder die in opdracht van WebCasso werkt.

Ik ben het overzicht kwijt. Hoe zie ik wat ik moet betalen?

Voor een overzicht van de vorderingen die WebCasso op u, kunt u het best een email sturen, of het contactformulier elders op deze site gebruiken. Vermeld in ieder geval uw naam en alle kenmerken die u weet. Een medewerker zal u een overzicht sturen, of indien nodig, op een andere manier contact met u opnemen. Vermeld daarom ook het telefoonnummer waarop u overdag gebeld kunt worden.

Ik ben bang dat de deurwaarder mijn huis leeg haalt. Wat moet ik doen?

Als u vreest dat een deurwaarder spullen bij u zal ophalen om die te verkopen, zodat daarmee de openstaande schuld kan worden betaald, is dat mogelijk nog te voorkomen. Neem dan zo snel mogelijk contact met de deurwaarder. Hij behandelt uw zaak.

Ik heb een brief gekregen waarin staat dat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Wij hebben de rechter gevraagd om u te dwingen uw schuld alsnog te voldoen. De rechter heeft ons gelijk gegeven. Als u nu snel betaalt – binnen 5 dagen na ontvangst van deze brief – voorkomt u dat een deurwaarder het vonnis aan u overhandigt. Dit heet ‘het vonnis betekenen’. Die handeling van de deurwaarder kost ook weer geld. Door nu direct te betalen, voorkomt u deze extra kosten en eventuele kosten die samenhangen met het beslag dat nu door de rechter is goedgekeurd.

Er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Wat kan ik doen?

WebCasso probeert deze vorm van beslag leggen te vermijden. Echter, soms ziet de deurwaarder geen andere mogelijkheid om de openstaande schuld alsnog te innen. Als er beslag ligt op uw rekening, kan het ook zijn dat een  andere schuldeiser schuld hierom heeft verzocht. Meer informatie kunt u alleen bij de deurwaarder krijgen die het beslag heeft gelegd.

Er is beslag gelegd op mijn loon. Wat kan ik doen?

De deurwaarder kan na de uitspraak van de rechter beslag leggen op uw loon om op die manier alsnog de schuld te incasseren. Er is rekening gehouden met de beslagvrije voet: een wettelijk vastgesteld bedrag dat wel aan u wordt uitbetaald. Mocht hier iets niet kloppen of heeft u daar vragen over, neem dan contact op met de deurwaarder die het beslag heeft gelegd.

Wat doet WebCasso met het Bureau Krediet Registratie (BKR)?

Bepaalde vorderingen worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie, beter bekend als het BKR. Dit is het geval als de schuld (ook) een krediet of een  lening betreft. Wanneer u uw schuld heeft voldaan, meldt WebCasso dit bij het BKR.

Ik heb meerdere incassobureaus en/of deurwaarders die geld van mij willen. Hoe kan WebCasso mij helpen?

WebCasso is een incassobureau. Wij helpen u niet zelf, maar werken nauw samen met DirectPay. Zij helpen u door een passende betalingsregeling met u af te spreken. Dit kan voor één betalingsachterstand zijn, maar het kan ook als u meerdere schulden heeft bij meer dan één partij. DirectPay kijkt dan of het mogelijk is al uw betalingsachterstanden en schulden tot één bedrag  te bundelen en maakt met u  afspraken over de terugbetaling. Dit brengt overzicht en rust in uw financiën. En u bespaart veel incassokosten. Hierdoor bent u goedkoper uit.

Het kan ook zijn dat de schulden u boven het hoofd groeien. U kunt niet nu en niet op korte termijn betalen. U ziet geen uitweg. In dat geval werkt WebCasso samen met BringWay. De specialisten van dit platform zijn de schakel tussen u, uw schuldhulpverlener en veel schuldeisers.

Voor wie werkt WebCasso?

WebCasso is een incassobureau en wordt ingeschakeld door veel verschillende bedrijven. Ook werken wij in opdracht van factoring maatschappijen. Dit zijn bedrijven die factureren namens andere bedrijven. Veel tandartsen bijvoorbeeld maken gebruik van hun diensten. Pas als bij een betalingsachterstand wordt het innen ervan overgedragen aan WebCasso.

Met wie werkt WebCasso allemaal samen?

WebCasso werkt samen met meerdere andere partijen en bedrijven bij het incasseren van achterstallige betalingen. Wij behandelen vorderingen van factoringmaatschappijen zoals Direct Pay Services B.V. en Anders Medical Factoring. Een factoringmaatschappij is een gespecialiseerd bedrijf waar ondernemers hun facturatie en debiteurenrisico’s aan uitbesteden. Voor het (laten) treffen van betalingsregelingen gebruiken we de Betaal Op Maat-diensten van DirectPay. Voor schuldenaren die (voor zover wij weten) mogelijk te maken hebben met een problematische schuldsituatie werken wij samen met BringWay. Daarnaast werken wij samen met verschillende deurwaarderskantoren en verschillende schuldhulpverleners.

Ik heb een klacht

Wij doen er alles aan om u correct te behandelen en alleen vorderingen te incasseren die terecht zijn. Maar ook wij zijn mensen en ook wij maken fouten. Als u een klacht wilt indienen, kan dat met het formulier hieronder. Vermeld dan het relatienummer dat in de brief of e-mail staat. Onze klachtencoördinator neemt uw klacht dan in behandeling en neemt contact met u op.

WebCasso is lid van de Nederlandse Vereniging van Incassobureau (NVI) en hanteert de klachtenprocedure volgende de gedragsregeling van de NVI. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u contact opnemen met het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (hierna: ”KIGID”). Het KIGID is een onafhankelijk instituut en behandelt klachten over de leden van de NVI. Ons advies is om hen eerst te informeren of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen.

    Ik heb een andere vraag

    Neem contact met ons op