Hulp bij Schulden

Soms groeien achterstallige betalingen uit tot problematische schulden. De financiële problemen zijn te groot om zelf snel op te lossen. Dan is er hulp beschikbaar. WebCasso werkt daarvoor samen met specialisten.

U heeft meerdere schulden en kunt niet betalen. Dan bent u 1 van de naar schatting 700.000 Nederlanders die in een problematische schuldsituatie zit.

WebCasso werkt voor mensen die zich herkennen in deze situatie samen met de specialisten van BringWay*. Zij verzorgen het contact tussen schuldeisers, schuldhulpverleners en mensen met problematische schulden. Hun doel is om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen, zodat uw schuldsituatie niet verder verslechterd.

BringWay zal samen met u kijken naar wat de beste oplossing is. Zolang zij onderzoeken of u inderdaad niet in staat bent uw schulden te betalen, pauzeren wij de incassoprocedure. Als zij uw dossier definitief in behandeling nemen, ondernemen wij geen verdere pogingen deze achterstallige betaling bij u te incasseren maar verloopt alle contact hierover via BringWay. Dat brengt rust in uw situatie.

*Deze samenwerking geldt uitsluitend op de dossiers die wij in beheer hebben. Is uw dossier niet in ons beheer, dan kunnen wij uw vraag helaas niet in behandeling nemen.

SMS met betaallink

WebCasso stuurt SMS berichten met een betaallink. Als u een bericht van ons ontvangt, ziet u de naam WebCasso als afzender. De betaallink die we in de SMS zetten, is een verkort webadres en begint altijd met https://wcas.so/ gevolgd door uw specifieke doorverwijscode; bijvoorbeeld https://wcas.so/.WbCsSOZ. Dit verkorte webadres verwijst u vervolgens naar de achterliggende website https://mijn.webcasso.nl/ gevolgd met uw specifieke domeincode. Zowel het verkorte webadres als de achterliggende website beginnen altijd met https://wcas.so/ en https://mijn.webcasso.nl/. Wil je meer zekerheid? Probeer dan https://checkjelinkje.nl/ en vul daar je verkorte webadres in. Als deze verwijst naar https://mijn.webcasso.nl/ dan is de link betrouwbaar. Mocht er ook maar een kleine afwijking in een van de twee webadressen zitten of twijfel je, gebruik de link dan niet en bel ons op 088 900 6625 of stuur een email naar vraag@webcasso.nl.

E-mailadressen van WebCasso

Het komt helaas steeds vaker voor dat er fraude wordt gepleegd door criminelen die zich voordoen als een financiële instantie en betalingsverzoeken via het internet sturen.

Zorg dat u altijd alert bent op het adres van de verzender van e-mails en kijk naar de URL om te controleren of deze betrouwbaar is.

Hieronder vind u een overzicht van de e-mailadressen en URL’s afkomstig van WebCasso.

Vraag@webcasso.nl : Dit is ons primaire e-mailadres om berichten te ontvangen en te versturen inzake betalingsregelingen welke wij in behandeling hebben. Vanaf 1 januari 2019 gebruiken wij uitsluitend nog dit e-mailadres om extern te communiceren.

Klacht@webcasso.nl : Dit e-mailadres hebben wij beschikbaar gesteld voor partijen die een klacht willen indienen over onze dienstverlening en service. Disputen, verweren over vorderingen die wij in beheer hebben vallen hier niet onder. Hiervoor kunt u contact opnemen via vraag@webcasso.nl

Claim@webcasso.nl: Dit e-mailadres is voor airliners die door ons zijn aangeschreven.

Twijfelt u aan de echtheid van een e-mail of vermoed u dat er sprake is van fraude, neem dan z.s.m. contact met ons op via vraag@webcasso.nl of bel ons op 088 900 6625.

 

Wat is de WIK?

WIK is de afkorting van de Wet Incassokosten. In deze wet staat precies op welke momenten welke kosten door een incassobureau in rekening mogen worden gebracht. Deze kosten worden opgeteld bij de openstaande schuld.

De wet bepaalt dat er een minimumbedrag van 40,- euro in rekening wordt gebracht. Of 15% over de eerste 2500,- euro. Dit bedrag wordt opgeteld bij de vordering.

In de WIK staat ook hoe kosten worden berekend bij vorderingen die hoger zijn. Dit gaat met een staffel. Voor de opvolgende 2.500 euro – dat deel van uw schuld dat boven de 2.500,- en lager is dan 5.000 euro – zijn de kosten bepaald op 10 procent. Over de daaropvolgende 5.000 euro (dus tussen 5.000 en 10.000 euro) is het percentage 5 procent.

Voor de daarop volgende 190.000 euro is het percentage 1 procent. Alles de vordering boven de 200.000 euro is het percentage 0,5 procent. Hiervoor geldt een maximum van 6.775,- euro.

Ik ben het oneens met de factuur en wil daarom niet betalen.

Het kan zijn dat u het oneens bent met de rekening die wij u vragen te betalen. Hoewel wij en onze opdrachtgevers zorgvuldig werken, is het mogelijk dat onze informatie niet volledig of niet juist is. Het kan zijn dat u eerder al heeft aangegeven dat de factuur onterecht of niet correct is. Of er speelt een ander probleem. Neem dan  zo snel mogelijk contact met ons op. Dit kan het makkelijkst via het verweerformulier. Wij zoeken uit wat er aan de hand is en kijken of de vordering op u misschien vervalt.

Gedurende het onderzoek ondernemen wij geen actie om u de rekening alsnog te laten betalen.

Ik wil wel betalen, maar het komt nu slecht uit.

Betalingsachterstanden zijn er vaak niet voor niets en brieven van incassobureaus komen meestal ongelegen. Dat begrijpen wij en dat begrijpen onze opdrachtgevers. Daarom bestaat de mogelijkheid op maat te betalen met een gunstige betalingsregeling. Dit regelt u makkelijk zelf via de website van DirectPay. Hier kunt u ook een regeling treffen voor andere betalingsachterstanden waarbij incassobureaus en/of deurwaarders zijn betrokken.

Ik kan echt niet betalen. Wat moet ik doen?

U ziet geen kans uw schuld te betalen. Vermoedelijk zijn er dan meerdere schuldeisers bij wie u in het krijt staat. Mogelijk biedt één betalingsregeling voor uw gecombineerde schulden uitkomst. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Kijk voor de opties op de website van DirectPay.
Heeft u zoveel schulden dat betalen in termijnen geen oplossing biedt? Neem dan contact op met BringWay. De specialisten van dit platform zijn de schakel tussen u, uw schuldhulpverlener en veel schuldeisers. Zij wijzen u de weg naar de andere mogelijkheden voor hulp die er zijn.

Ook uw gemeente heeft regelingen voor mensen die onbetaalbare schulden hebben. Daarnaast kent Nederland diverse schuldhulpverlenende instanties. Op deze website vindt u veel informatie van de overheid.

Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat is er aan de hand?

U heeft een openstaande schuld en daarover meerdere brieven en/of e-mails van ons ontvangen. U heeft niet betaald of helemaal niet gereageerd. De dagvaarding is het officiële bericht dat uw dossier aan de rechter is voorgelegd. De dagvaarding wordt uitgebracht door een deurwaarder. Hij is ook de aangewezen partij om uw vragen aan te stellen.
Er komt een zitting waar u zich kunt verweren. Dat betekent dat u ter plekke en op het genoemde tijdstip voor de rechter kunt uitleggen waarom u vindt dat u de schuld niet hoeft te betalen. U kunt dit ook schriftelijk doen, door uw verweer naar de rechtbank te sturen.

Het is in dit deel van de incassoprocedure niet meer mogelijk een betalingsregeling te treffen om zo de zitting te voorkomen. Uw schuldeisers en wij proberen al langere tijd om u tot betalen te bewegen of u te laten uitleggen waarom de vordering onterecht zou zijn. Het is nu aan de rechter om te beslissen.

WebCasso kondigt rechtsmaatregelen aan. Wat betekent dat?

Als WebCasso rechtsmaatregelen aankondigt, is dat de laatste kans om te betalen voordat de rechter eraan te pas komt. Als u niet heel snel – binnen vijf dagen nadat u de brief heeft ontvangen – betaalt of contact opneemt om een regeling te treffen, begint de ‘gerechtelijke fase’. Wij gaan er dan niet meer vanuit dat u vrijwillig meewerkt.

Rechtsmaatregelen kosten geld. Wij zullen de rechter altijd vragen om ook deze kosten op u te mogen verhalen.

Ik heb meerdere incassobureaus en/of deurwaarders die geld van mij willen. Hoe kan WebCasso mij helpen?

WebCasso is een incassobureau. Wij helpen u niet zelf, maar werken nauw samen met DirectPay. Zij helpen u door een passende betalingsregeling met u af te spreken. Dit kan voor één betalingsachterstand zijn, maar het kan ook als u meerdere schulden heeft bij meer dan één partij. DirectPay kijkt dan of het mogelijk is al uw betalingsachterstanden en schulden tot één bedrag  te bundelen en maakt met u  afspraken over de terugbetaling. Dit brengt overzicht en rust in uw financiën. En u bespaart veel incassokosten. Hierdoor bent u goedkoper uit.

Het kan ook zijn dat de schulden u boven het hoofd groeien. U kunt niet nu en niet op korte termijn betalen. U ziet geen uitweg. In dat geval werkt WebCasso samen met BringWay. De specialisten van dit platform zijn de schakel tussen u, uw schuldhulpverlener en veel schuldeisers.