Woensdag 29 juli jl. is er een artikel verschenen op tubantia.nl, een Twentse nieuwssite, waarin wordt belicht dat debiteuren van Total Fitcentre in Hengelo helaas ten onrechte zijn aangeschreven.

Wij zijn geschrokken van de fout en hebben direct actie ondernomen om het incident op te lossen. Deze automatisch verstuurde brieven zijn als gevolg van een menselijke fout bij het onderhoud aan de IT-systemen aangemaakt en verstuurd.

CEO Peter Hendrix: ” Ik vind het erg vervelend voor de mensen die ten onrechte een incassobrief van ons hebben ontvangen. Zij krijgen nu een tweede brief met uitleg en excuus. Uiteraard hoeven zij niet te betalen. De mensen die wel hebben betaald krijgen het geld teruggestort. Ik bied dan ook mijn excuses aan voor het ongemak en hoop op ieders begrip.”

Schulden tijdens de Corona-crisis

We leven momenteel in een onzekere tijd. Door de maatregelen rondom het COVID-19 (Corona) virus sluiten winkels en kantoren en zitten veel mensen noodgedwongen thuis. Een mogelijk verminderd inkomen zou hiervan een gevolg kunnen zijn, wat betekent dat steeds meer consumenten en bedrijven betalingsproblemen krijgen of dat deze verergeren.

WebCasso is een incassobureau. Wij innen openstaande rekeningen voor en namens andere bedrijven. Wij werken daarvoor samen met gespecialiseerde partners. WebCasso doet dat met respect voor mensen met een betalingsachterstand en hun persoonlijke situatie.

En dat is juist in deze tijd ontzettend belangrijk. Wij werken dan ook hard om veel schulden in een minnelijk traject te innen.

Waar mogelijk houden wij rekening met uw persoonlijke en financiële situatie. Bent u door inkomstenverlies vanwege het Corona virus niet in staat te betalen? Neem dan contact met ons op.

De getroffen maatregelen rondom het COVID-19 (Corona) virus hebben helaas ook effect op de optimale inzetbaarheid van onze medewerkers.
Wij zijn van 08:30 tot 16:00 uur bereikbaar via de bekende telefoonnummers.

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier. Wilt u bij het gebruiken van het formulier zo duidelijk mogelijk aangeven waar uw vraag over gaat?